Welkom bij Xellentis


Xellentis is een detachering- en consultancy bureau op het gebied van ICT met een specialisatie op het gebied van informatiebeveiliging. De medewerkers hebben ruime ervaring in de ICT dienstverlening en hebben zich met name gespecialiseerd in informatiebeveiliging in de breedste zin van het woord.

Daarnaast houdt Xellentis zich sinds 2015 bezig als mede initiatiefnemer en organisator van Security Summit @ the Beach.

Een van de kwaliteiten van Xellentis is dat altijd de belangen van zowel de ICT organisatie als van de Business / klanten worden gezien. Hierdoor kan er binnen uw bedrijf een evenwichtige afweging gemaakt worden van commerciele belangen en acceptabele risico's.

Een Security Manager kan uw organisatie echt helpen bij het omgaan met de werkelijke risico's en deze te onderzoeken en in te perken in plaats van te handelen vanuit angst alleen. Dan heeft Informatiebeveiliging aantoonbare meerwaarde voor de organisatie.

Werkgebieden

Xellentis kan u onder meer behulpzaam zijn in de volgende werkgebieden:

  • Informatiebeveiliging
  • Risk Management
  • Auditbegeleiding
  • Security Management

Voorbeelden van Competenties die Xellentis in kan vullen

Information Security Officer
(o.a.) Het opstellen van informatie beveiligingsbeleid en het opzetten van een informatie beveiligingsorganisatie. Het begeleiden van een organisatie bij het implementeren van het informatiebeveiligingsbeleid.

Information Security Manager
(o.a.) Het managen van het geheel aan security maatregelen, zowel op technisch als op organisatorisch vlak. Het doen van aanbevelingen ten behoeve van de verbetering van de Informatiebeveiliging. Beoordelen van ICT architecturen op Informatie Beveiligingsaspecten. Het coordineren van onderzoeken naar kwetsbaarheden en reageren op gepubliceerde exploits. Adviseren van de organisatie op het gebied van Informatie Beveiliging.

Risk Manager
(o.a.) Het doen en begeleiden van Risico Analyses. Het bepalen van de waarde van ICT componenten voor de bedrijfsprocessen, het bepalen van kwetsbaarheden en bedreigingen voor deze componenten. Het doen van aanbevelingen voor maatregelen die de risico's voor deze componenten verminderen. Het bewust accepteren of mitigeren van risico's volgens een gestandaardiseerd risico management proces.

Information Security Consultant
(o.a.) Het geven van advies op het gebied van informatiebeveiliging. Zowel aan het management als aan de operationele processen. Het begeleiden van ICT beveiligingsaudits. Het onderzoeken van de algehele staat van informatiebeveiliging en het doen van verbetervoorstellen.